BÖRS


Corporate Actions

Adapteo premiärdag som noterat bolag på Stockholmsbörsen efter avknoppning från Cramo

Börshandel
Hongkongbörsen stängd
Torontobörsen stängd

ANNONS
ANNONS

Utländska övriga händelser
Textilwirtschaft veckoförsäljning

MAKRO

01:30 Malaysia PMI industri
01:30 Sydkorea PMI industri
01:50 Japan Tankanrapport
02:00 Sydkorea handelsbalans
02:30 Japan PMI industri reviderad
03:45 Kina PMI Caixin industri
05:00 Indonesien KPI
06:00 Indien PMI industri
06:00 Japan konsumentförtroende
07:00 Irland PMI industri
07:00 Ryssland PMI industri
08:00 Rumänien arbetslöshet
08:30 Schweiz detaljhandelsförsäljning
08:30 Sverige PMI industri
09:00 Norge PMI industri
09:00 Sverige månadsförsäljning av bilar från Bil Sweden
09:15 Spanien PMI industri
09:30 Sverige hushållens skuldsättning
09:45 Italien PMI industri
09:50 Frankrike PMI industri reviderad
09:55 Tyskland PMI industri reviderad
09:55 Tyskland arbetslöshet
10:00 EMU penningmängd
10:00 EMU PMI industri reviderad
10:00 Italien arbetslöshet preliminär
10:30 Storbritannien PMI industri
10:45 Sverige AF veckostatistik
11:00 Danmark PMI industri
11:00 EMU arbetslöshet
11:00 Sydafrika PMI industri
15:00 Brasilien PMI industri
15:45 USA PMI industri reviderad
16:00 USA ISM-tillverkningsindex
16:00 USA bygginvesteringar
17:00 Global PMI industri JP Morgan
Hongkong helgdag
OPEC möte