Riksbanken har i torsdagens penningpolitiska besked beslutat sig för att höja reporäntan till -0,25 procent, från tidigare -0,50 procent.

Det är den första räntehöjningen sedan juli 2011. Den andra höjningen väntas enligt Riksbankens prognos i andra halvåret 2019.

Riksbanken upprepade vid förra mötet i oktober att en räntehöjning var att vänta antingen i december eller februari, och analytikerkåren hade inför torsdagens besked delade uppfattningar kring hur centralbanken skulle agera.

I Reuters enkät spådde tio av 15 analytiker att Riksbanken skulle hålla räntan oförändrad, medan resten trodde på en höjning. Bloomberg News analytikerenkät trodde tio av 24 bedömare på en höjning.

”Konjunkturen är stark och förutsättningarna är goda för att inflationen ska vara kvar nära inflationsmålet framöver. I takt med att inflationen och inflationsförväntningarna har etablerats kring 2 procent har behovet av en mycket expansiv penningpolitik minskat något”, motiverar Riksbanken torsdagens beslut.

ANNONS
ANNONS

Trots att inflationen har blivit lägre än väntat är förutsättningarna enligt Riksbanken fortsatt goda för att inflationen ska vara kvar nära målet även framöver. Därmed har behovet av en mycket expansiv penningpolitik minskat något.

Samtidigt understryker Riksbanken att takten i räntehöjningarna framöver kommer att anpassas efter hur konjunktur- och inflationsutsikterna utvecklas och att penningpolitiken behöver ”gå försiktigt fram”.

Prognosen för reporäntan indikerar att nästa höjning av reporäntan sannolikt sker under andra halvåret 2019. Därefter indikerar prognosen ungefär två höjningar per år med 0,25 procentenheter vid varje tillfälle. Återinvesteringarna av förfall och kupongbetalningar i statsobligationsportföljen fortsätter tillsvidare.

Beslutet om räntehöjningen fattades i oenighet. Vice riksbankschef Per Jansson reserverade sig mot beslutet och ställde sig inte bakom räntebanan i den penningpolitiska rapporten.