Federal Reserve har beslutat att justera upp styrräntan med 25 punkter till en nedre gräns om 2,25 procent och en övre gräns om 2,50 procent. Beskedet var i linje med både marknaden och analytikernas förväntningar, enligt Thomson Reuters enkät.

Samtidigt sänks ledamöternas medianprognos om antalet höjningar under 2019 till två, från antagandet om tre i september.

Uttalandet om att ”ytterligare gradvisa räntehöjningar” behövs upprepas, dock med tillägget ”några” i början av frasen. Det indikerar enligt Bloomberg News att centralbanken närmar sig slutet av räntehöjningscykeln.

ANNONS
ANNONS

Centralbanken understryker i sitt besked styrkan i den ekonomiska tillväxten och konstaterar att det fortsätter skapas jobb och att konsumtionen är robust. Samtidigt nämns inte den senaste tidens turbulens på finansmarknaderna.

Höjningen, som alla tio direktionsledamöter ställde sig bakom, är den fjärde för i år och den nionde sedan slutet av 2015.