Teleoperatören Tele2 redovisar en proformaomsättning i nivå med fjolåret och ett underliggande ebitda-resultat som ökade i första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 7 217 miljoner kronor (5 425). Ebitda-resultat blev 2 397 miljoner kronor (1 395) med en ebitda-marginal på 33,2 procent (25,7). Resultatet efter skatt blev 769 miljoner kronor (622).

På jämförbar basis, inklusive Com Hem, var omsättningen 7 217 miljoner kronor (7 209), -1 procent. Underliggande ebitda-resultat, exklusive IFRS 16, var 2 340 miljoner kronor (2 141), plus 8 procent. Väntad försäljning var 7 347 miljoner och väntat ebitda-resultat var 2 235 miljoner kronor, enligt Factset.

ANNONS
ANNONS

Bolaget upprepar guidningen för 2019.

Tele2, Mkr Q1-2019 Q1-2018
Nettoomsättning 7 217 5 425
EBITDA 2 397 1 395
EBITDA-marginal 33,2% 25,7%
Nettoresultat 769 622