Tyska konglomeratbjässen Siemens redovisar minskande omsättning och orderingång under andra kvartalet i sitt brutna räkenskapsår.

ANNONS

Omsättningen sjönk 0,1 procent till 14 225 miljoner euro (14 245).

Resultatet efter skatt blev 697 miljoner euro (1 923).

Orderingången landade på 15 150 miljoner euro (16 462).

Siffrorna inkluderar inte verksamheterna Siemens Gas and Power och Siemens Gamesa Renewable Energy som ska separeras till ett eget företag vid namn Siemens Energy senare i år.

Siemens omsättning lyckades vara opåverkad till följd av att affärsområdena Siemens Healthineers and Mobility gjorde upp för tappen i övriga verksamhetsområden. Framöver bedöms det att bolaget infrastrukturverksamhet kommer fortsätta att påverkas kraftigast av coronapandemin.

ANNONS
ANNONS

Helårsbedömningen har ändrats och Siemens prognostiserar nu en minskning i jämförbar omsättning, från att tidigare förutspått en måttlig tillväxt.

Till följd av de rådande omständigheter lämnar Siemens inte någon finansiell guidning för helåret.

Siemens, MEUR Q2-2019/2020 Q2-2018/2019 Förändring
Orderingång 15 150 16 462 -8,0%
Nettoomsättning 14 225 14 245 -0,1%
Nettoresultat 697 1 923 -63,8%