Storbanken SEB redovisar intäkter som var högre än väntat under andra kvartalet. Även rörelseresultatet var högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 12 197 miljoner kronor (11 903), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 11 783 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 5 692 miljoner kronor (5 500), väntat 5 533 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 4 735 miljoner kronor (4 814), väntat var 4 680 miljoner kronor.

Bolaget rapporterar rörelsekostnader på -5 708 miljoner kronor (-5 527).

ANNONS
ANNONS

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 6 489 miljoner kronor (6 376), väntat var 6 137 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 386 miljoner kronor (221).

Rörelseresultatet blev 6 103 miljoner kronor (10 674), väntat var 5 849 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4 892 miljoner kronor (10 024), väntat var 4 547 miljoner kronor.

SEB, Mkr Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Intäkter 12 197 11 783 3,5% 11 903
Räntenetto 5 692 5 533 2,9% 5 500
Provisionsnetto 4 735 4 680 1,2% 4 814
Rörelsekostnader -5 708 -5 527
Rörelseresultat före kreditförluster 6 489 6 137 5,7% 6 376
Kreditförluster -386 -400 -221
Rörelseresultat 6 103 5 849 4,3% 10 674
Nettoresultat 4 892 4 547 7,6% 10 024

Konsensusdata från Factset