Klädkedjan RNB redovisar minskande omsättning och en ökad förlust efter att ha vinstvarnat för några veckor sedan.

Omsättningen uppgick till 552,0 miljoner kronor (560,7) i det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår, en minskning med 2 procent mot föregående år.

Jämförbar försäljning för alla länder i koncernen sjönk 1,3 procent. I Sverige var den jämförbara försäljningen ned 0,3 procent, vilket var sämre än marknadens uppgång på 1,3 procent.

Bruttovinsten blev 242,6 miljoner kronor (259,7), med en bruttovinstmarginal på 43,9 procent (46,3).

Rörelseresultatet blev -100,5 miljoner kronor (-2,8). Det justerade rörelseresultatet uppgick till -32 miljoner kronor (-3). Det är något bättre än vinstvarningen där det preliminära rörelseresultatet, exklusive goodwillnedskrivning, angavs till mellan -35 och -39 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

I slutet av september flaggade RNB för en nedskrivning av goodwill om 65 miljoner kronor i affärsområdet Department & Stores där bland annat NK ingår.

”Ett rationaliseringsarbete är under genomförande i alla tre affärsområdena med planerade åtgärder avseende färre timmar i butik, lägre bemanning på huvudkontoret och fortsatt arbete med att minska varulagren. Full kostnadseffekt beräknas uppnås i slutet av nästa verksamhetsår”, skriver bolagets vd Magnus Håkansson om framtidsutsikterna.

Han uppger vidare att det finns förutsättningar för att resultatet skall vända uppåt successivt under verksamhetsåret 2019/20.

RNB, Mkr Q4-2018/2019 Q4-2017/2018 Förändring
Nettoomsättning 552,0 560,7 -1,6%
Bruttovinst 242,6 259,7 -6,6%
Bruttovinstmarginal 43,9% 46,3%
Rörelseresultat -100,5 -2,8
Resultat före skatt -106,4 -10,7
Nettoresultat -106,2 -12,8
Resultat per aktie, kronor -3,13 -0,38
Kassaflöde från löpande verksamhet -42,6 -39,1
Utdelning per aktie, kronor 0 0