Detaljhandelsbolaget ICA redovisar en omsättning i linje med förväntan under andra kvartalet. Resultatet var samtidigt lägre än väntat.

Omsättningen uppgick till 29.258 miljoner kronor (27 940), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 28.916. I lokal valuta var ökningen 3,8 procent.

”Kalendereffekter, främst relaterat till påskhelgen, påverkade försäljningen med -1,2 procent och ökad utskrivning av högprisläkemedel bidrog med 0,7 procent. Underliggande försäljningsökning på 4,3 procent var både pris- och volymdriven, med god volymökning i framförallt ICA Sverige men också i Apotek Hjärtat och ICA Banken”, uppger bolaget.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 1.041 miljoner kronor (1.094), väntat var 1.120, med en rörelsemarginal på 3,6 procent (3,9) vilket var en oförändrad nivå från förra kvartalet. Här ingår kostnader på 17 miljoner kronor (16) för den tidigare planerade integrationen av IKI i Litauen.

Ebitda-resultat blev 1.430 miljoner kronor (1.646), med en ebitda-marginal på 4,9 procent (5,9). Rörelseresultatet blev 951 miljoner kronor (1 259). Rörelsemarginalen var 3,3 procent (4,5).

Resultatet före skatt var 869 miljoner kronor (1.172). Resultatet efter skatt blev 935 miljoner kronor (1.021). Resultat per aktie hamnade på 4,62 kronor (5,06). I resultatet ingår resultat från avyttringar samt nedskrivning av anläggningstillgångar med netto -90 miljoner kronor (165).

ANNONS
ANNONS

”Trots den högre försäljningen var rörelseresultat och rörelsemarginal lägre än föregående år, främst på grund av en lägre bruttomarginal i ICA Sverige och en något högre kostnadsnivå. Koncerngemensamma kostnader var högre som en konsekvens av uppstarten av koncernens innovationshub ICAx samt till del också beroende på koncernens arbete med att anpassa verksamheten till GDPR”, anger bolaget.

Vd Per Strömberg skriver i rapporten att trenderna från årets första kvartal fortsatte in i det andra kvartalet.

”Bra försäljningstillväxt, god fart i ehandeln, starkt kassaflöde och bra resultatutveckling i flera av koncernens verksamheter. Samtidigt har vi ett svagt resultat i ICA Sverige, där den goda försäljningsutvecklingen inte avspeglas i rörelseresultatet. Tydliga åtgärder för att återställa lönsamheten genomförs nu”, uppger han.

Bland åtgärderna listas en förbättrad kostnadseffektivitet i logistiken och att reducera administrationskostnader för att skapa utrymme för fortsatta satsningar. Vidare är valutapåverkan från första halvåret åtgärdad om ingen ytterligare kronförsvagning sker, heter det.

ICA:s butiksförsäljning i Sverige har annars haft en stark utveckling hittills i år, där bolaget tog marknadsandelar i första kvartalet. Det ovanligt varma vädret uppges ha gynnat försäljningen med fler kundbesök och ökade snittköp.

ICA, Mkr Q2-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2017
Nettoomsättning 29 258 28 916 1,2% 27 940
EBITDA 1 430 1 646
EBITDA-marginal 4,9% 5,9%
Rörelseresultat 951 1 259
Rörelsemarginal 3,3% 4,5%
Rörelseresultat, ex eo 1 041 1 120 -7,1% 1 094
Rörelsemarginal, ex eo 3,6% 3,9% 3,9%
Resultat före skatt 869 1 172
Nettoresultat 935 1 021
Resultat per aktie, kronor 4,62 5,06