Dagens PS

Telia inför återköpsprogram om totalt 15 miljarder kronor över tre år

Finwire
Finwire
Uppdaterad: 20 apr. 2018Publicerad: 20 apr. 2018

Teleoperatören Telia meddelar att styrelsen har beslutat att införa ett återköpsprogram av aktier. Ambitionen är att återköpa aktier för ett årligt belopp om 5 miljarder kronor över en kommande treårsperiod, totalt 15 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det framgår av ett pressmeddelande.

Skälen är att återföra överskottskapital till aktieägarna och att fortsätta optimera bolagets kapitalstruktur. Tillsammans med den nyligen godkända ordinarie utdelningen om 2,30 kronor per aktie uppgår totalavkastningen pro forma per år till 3,45 kronor per aktie.

“Avyttringarna av tillgångar (främst hänförliga till Turkcell och MegaFon) och det starka kassaflödet under 2017 har medfört en stark balansräkning. Vid utgången av det första kvartalet 2018 uppgick skuldsättningsgraden till 1,0x. Justerat för den distribuerade utdelningen i april samt diverse andra kommande och kända kassaflöden, är pro forma-nivån 1,3x. Detta är under målet om en skuldsättningsgrad på 2x, +/-0,5x. Styrelsen har därför beslutat att införa ett återköpsprogram av aktier som en del i den fortsatta ambitionen att optimera kapitalstrukturen i bolaget”, skriver bolaget.

Ambitionen är att köpa tillbaka aktier till ett årligt belopp om 5 miljarder över en kommande treårsperiod, vilket kräver årsstämmans godkännande för återköp under 2019 och 2020. Telia Company avser att säkerställa att aktierna köps tillbaka under hela perioden som mandatet sträcker sig.

– Jag är nöjd med att kunna presentera ett tydligt sätt att optimera vår balansräkning. Genom återköpsprogrammet strävar vi efter att öka avkastningen till aktieägarna samtidigt som vi bibehåller utrymme för att genomföra disciplinerade värdeskapande förvärv inom ramen för vår strategi i Norden och Baltikum, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS