Detaljhandelsbolaget ICA minskade vinsten oväntat mycket i det första kvartalet. ”Vi är inte nöjda med resultatet i detta kvartal”, säger ICA-chefen Per Strömberg.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 27 181 miljoner kronor (25 703), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 26 760.

Rörelseresultatet blev 972 miljoner kronor (1 395), väntat rörelseresultat var 1 031. Rörelsemarginalen var 3,6 procent (5,4). I förra kvartalet var rörelsemarginalen 5,6 procent.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 972 miljoner kronor (996), med en rörelsemarginal på 3,6 procent (3,9).

Ebitda-resultat blev 1 364 miljoner kronor (1 775), med en ebitda-marginal på 5,0 procent (6,9).

Resultatet före skatt var 888 miljoner kronor (1 313), analytikerkonsensus 957.

Resultatet efter skatt blev 700 miljoner kronor (1 132), analytikerkonsensus 772.

Resultat per aktie hamnade på 3,46 kronor (5,61).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 732 miljoner kronor (-51).

ANNONS
ANNONS

”Vår försäljningsutveckling i Sverige är bra under kvartalet och vår e-handel visar mycket god tillväxt. Vi har dock en alltför låg utväxling i resultatet av denna försäljningsökning vilket sammantaget innebär att ICA Sveriges resultat i första kvartalet är något svagare än vad vi räknat med. Övriga verksamheter har i stort utvecklats väl. Trots något svagare resultat fortsätter också detta kvartal vår trend med ett mycket starkt kassaflöde i ICA Gruppen”, kommenterar vd Per Strömberg utvecklingen.

ICA-chefen är inte nöjd med resultatet.

”Vi är inte nöjda med resultatet i detta kvartal men sett över en längre period har vi en bra lönsamhet och starka kassaflöden. Vi ser ingen anledning att ändra vår långsiktiga ambition att bibehålla lönsamhet och rörelsemarginal. Vår långsiktiga plan ligger fast och våra målsättningar bestå”, avslutar han sitt vd-ord.

ICA, Mkr Q1-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2017
Nettoomsättning 27 181 26 760 1,6% 25 703
EBITDA 1 364 1 775
EBITDA-marginal 5,0% 6,9%
Rörelseresultat 972 1 031 -5,7% 1 395
Rörelsemarginal 3,6% 3,9% 5,4%
Rörelseresultat, ex eo 972 996
Rörelsemarginal, ex eo 3,6% 3,9%
Resultat före skatt 888 957 -7,2% 1 313
Nettoresultat 700 772 -9,3% 1 132
Resultat per aktie, kronor 3,46 5,61
Kassaflöde från löpande verksamhet 732 -51