TNS Sifo har djupintervjuat 31 finansanalytiker om hur de ser på vd:arna i några av våra största börsbolag.

”Utmärkande för vd:ar med starka värden är också att de har en hög internationell status och att de får höga betyg när det gäller att bygga bvra ledningsgrupper”, säger Jonathan Wennö, konsultchef på TNS Sifo, till DI. 

Johan Molin är den vd som analytikerna beundrar mest och som anses mest inspirerande. Ronnie Leten på Atlas Copco och Lars Renström på Alfa Laval rankas också högt.

ANNONS
ANNONS

Men vem är då börsens roligaste vd men mest känsla för humor, enligt analytikerna? 

Svaret: SKF:s vd Tom Johnstone.