Klädkedjan Kappahl redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst.

”Försäljningsmässigt har det tredje kvartalet varit en besvikelse, bortsett från Polen som fortsatt utvecklas mycket bra. Kappahl har haft ett för svagt erbjudande på de nordiska marknaderna då vårt damerbjudande inte varit tillräckligt attraktivt. Vi har helt enkelt inte varit tillräckligt relevanta för vår viktiga damkund”, skriver vd Elisabeth Peregi i rapporten.

Omsättningen uppgick till 1 200 miljoner kronor (1 242).

Rörelseresultatet blev 6 miljoner kronor (121). Rörelsemarginalen var 0,5 procent (9,7).
Rörelseresultatet har påverkats av engångskostnader på 43 miljoner kronor för det program som påbörjats för att förstärka resultatet. Rörelseresultatet justerat för engångskostnader blir för kvartalet 49 (121) och ackumulerat 103 (216) miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 2 miljoner kronor (121).

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 6 miljoner kronor (94).

Resultat per aktie hamnade på 0,08 kronor (1,22).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 183 miljoner kronor (292).

Kappahl, Mkr Q3-2018/2019 Q3-2017/2018
Nettoomsättning 1 200 1 242
Rörelseresultat 6 121
Rörelsemarginal 0,5% 9,7%
Resultat före skatt 2 121
Nettoresultat 6 94
Resultat per aktie, kronor 0,08 1,22
Kassaflöde från löpande verksamhet 183 292