SJ ökar såväl omsättningen som resultatet under det fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 2 142 miljoner kronor (2 087), en ökning med 3 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 208 miljoner kronor (181), med en rörelsemarginal på 9,7 procent (8,7).

Resultatet efter skatt blev 150 miljoner kronor (135), en ökning med 11 procent mot föregående år.

ANNONS
ANNONS

Under 2018 som helhet genomfördes 31,8 miljoner resor, en ökning med 1,5 miljon mot året före.

Styrelsen föreslår att utdelningen sänks till 194 miljoner kronor, från 269 miljoner under 2017. Utdelningen motsvarar oförändrat 50 procent (50) av årets resultat efter skatt för SJ-koncernen.

SJ, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 2 142 2 087 2,6%
Rörelseresultat 208 181 14,9%
Rörelsemarginal 9,7% 8,7%
Nettoresultat 150 135 11,1%