Norwegian ökade antalet passagerare med 15 procent till nära 2,8 miljoner under december, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten 14 procent.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, ökade flygbolaget med 24 procent under månaden. Månaden före var tillväxten 26 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, ökade med 34 procent under månaden. Månaden före var tillväxten 34 procent.

ANNONS
ANNONS

Kabinfaktorn uppgick till 78,6 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 78,8 procent.

Norwegian december, 2018 november, 2018
Passagerare, miljoner 2,8 2,9
Passagerare, förändring i procent 15 14
RPK, förändring i procent 24 26
ASK, förändring i procent 34 34
Kabinfaktor, i procent 78,6 78,8