SAS minskade antalet passagerare med 69,3 procent till 313 000 i den totala trafiken i mars, jämfört med samma månad året innan. Månaden innan var tillväxten -89,0 procent till 225 000 passagerare.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 77,4 procent under månaden (-92,4).

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 63,6 procent i mars (-80,6).

Kabinfaktorn uppgick till 30,8 procent under månaden (25,9).

PASK uppgick till 0,40, svenska kronor, under månaden (0,35).

Passageraryielden uppgick till 1,29, svenska kronor, i mars (1,37).

ANNONS
ANNONS

”Antalet passagerare och framtida bokningar har ökat under månaden, om än från väldigt låga nivåer. Utvecklingen i efterfrågan på flygresor är helt beroende av pågående vaccinationer och att reserestriktioner därmed kan lättas och koordineras mellan länder och regioner, säger vd Rickard Gustafson.

SAS mars, 2021 februari, 2021
Passagerare, miljoner 0,313 0,225
Passagerare, förändring i procent, YY -69,3 -89,0
RPK, förändring i procent -77,4 -92,4
ASK, förändring i procent -63,6 -80,6
Kabinfaktor, i procent 30,8 25,9
PASK 0,40 0,35
Passageraryield