Flygbolaget SAS har nu genomfört sin rekapitaliseringsplan, enligt ett pressmeddelande.

ANNONS

Erbjudandet till obligationsinnehavarna utvisar att 547,41 miljoner stamaktier, motsvarande 56,44 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats. Återstående obligationer konverteras till nya kommersiella hybridobligationer med ett sammanlagt belopp om 1 615 miljoner kronor. Därtill emitteras 1,16 miljarder stamaktier till innehavarna av SAS existerande hybridobligationer.

Sammanlagt 1,73 miljarder stamaktier emitteras till huvudägarna, en svenska staten och den danska staten, vid sidan av huvudägarnas deltagande i företrädesemissionen. Huvudaktieägarna tecknar också nya hybridobligationer till ett sammanlagt belopp om 6,0 miljarder kronor.

Så fördelas Sveriges och Danmarks ägande i SAS

SAS meddelade den 21 oktober att 3,44 miljarder stamaktier, motsvarande 100 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemisisonen, emitteras.

Sammantaget leder rekapitaliseringsplanen till att var och en av den svenska staten och den danska staten innehar 1,58 miljarder stamaktier, motsvarande ett innehav för vardera stat om 21,80 procent av kapitalet och rösterna i SAS.

Rekapitaliseringsplanen konverterar 2,25 miljarder kronor skuld till eget kapital, tillför 12 miljarder kronor före emissionskostnader och återställer därmed SAS eget kapital med ett belopp motsvarande 14,25 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

SAS emitterar totalt 6,88 miljarder nya aktier och har därefter 7,27 miljarder aktier utestående, vilket motsvarar en utspädning om 95 procent.