Ristillverkaren Nordic Rice AB (publ) genomför en så kallad pre IPO-runda på högst 15 Mkr, varav cirka 5 Mkr redan omfattas av teckningsförbindelser. Bolaget har förvärvat Sveriges enda risfabrik – och en av Nordens två – där råris förädlas.

annons
annons

Emissionen är avslutad.

Nordic Rice genomför nu en anskaffning av rörelsekapital för att klara av att möta en betydande och växande efterfrågan på företagets ris. Inom tolv månader planeras sedan en listning av bolagets aktie på en lämplig marknadsplats.

De höga tullar och avgifter som EU införde 1995 har gjort att ristillverkning i Europa sker med god lönsamhet. Genom att importera råris från framför allt Asien undgår man höga pålagor och framställer det ris som möter europeiska konsumenter.

Kapade distributionsled ökar marginalen

Med regelverket som grund har det skett en lönsam tillverkning av ris i anläggningen i Eskilstuna av tidigare ägare sedan 1998. Nordic Rice har under året förvärvat verksamheten genom en så kallad inkråmsaffär.

Fram till i dag har fabrikens tidigare ägare köpt råris från europeiska importörer, vilket skett till ett relativt högt pris. Genom kapitaltillskottet ska bolaget köpa ris direkt från ursprungslandet, vilket innebär att distributionsled kapas. Därmed kan marginalen öka med cirka 200 procent. Något som skapar möjlighet för en bra och tilltagande lönsamhet.

ANNONS
ANNONS

”Fabriken i Eskilstuna är i mycket bra skick, även om den har några år på nacken. Vi fick möjligheten att köpa den i samband med ett grundaren var redo för en generationsväxling. Bolaget har inga lån och produktionsapparaten är förvär­vad för cirka 10 miljoner kronor, vilket gör att avkastningen på produktionen i Eskilstuna blir hög jämfört med om man skulle bygga en anläggning från grunden i dag”, berättar Haider Al-Kaizhwan, Nordic Rice huvudägare och VD, och fortsätter:

Fabrik med stor kapacitet

”Vi behöver ytterligare rörelsekapital för att kunna snabba på vår lönsamma expansion. För i dag kan vi sälja mer än vad vi har finansiell kapacitet att tillverka. Och ju mer vi tillverkar desto lönsammare blir tillverkningen, eftersom vi kan slå ut de fasta kostnaderna på en högre volym”.

Nordic Rice har kapacitet att i grossistledet produ­cera ris till ett värde av cirka 500 miljoner kronor, eller 36 000 ton.

Haider Al-Kaizhwan har ett lång förflutet och inom livsmedelsbranschen. Han har sedan tidigare byggt upp livsmedelsföretaget Hot Chilly, som omsätter cirka 100 Mkr på årsbasis.

Läs mer: Foodtech-aktie med stor potential och låg risk [Dagens PS]

Erbjudandet i korthet:

ANNONS
ANNONS

Erbjudandet omfattar aktier i Nordic Rice AB (publ). Emissionsinstitut är Eminova Fondkommision AB, Stockholm.

Emissionsbelopp: Högst 15 000 000 kronor.
Antal nya B-aktier: Högst 2 500 000.
Teckningskurs: 6 SEK per B-aktie.
Teckningstid: 25 november – 18 december 2020 (förlängd från 9/12).
Likviddag: 12 december 2020.
Teckningspost: 1 000.
Utspädning: 33,33% vid full teckning.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.