Dagens PS

Lönsam risfabrik på väg till börsen

Så blev Haider Sveriges riskung – nu på väg till svensk börsen
ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice
Uppdaterad: 17 feb. 2022Publicerad: 15 dec. 2020

Haider Al-Kaizhwan, VD och huvudägare i Nordic Rice – ett bolag som genomför en nyemission på 15 Mkr i en så kallad pre IPO-runda, och som sedan inom ett år ska lista företagets aktie på svenska börsen.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Emissionen är avslutad.

Hur omsättningen snabbt ska öka under god lönsamhet och sedan att bolagets aktie ska listas på Stockholmsbörsen berättar Haider om i Dagens Ps podd Finansräven.

Han kom till Sverige för 1993 som fyraårig flykting. Haider växte upp med Skärholmens torghandel. Sedan Haider var 16 år har han byggt upp ett grossistföretag inom etnisk mat – Hot Chilly – som i år förväntas omsätta cirka 100 Mkr.

Haider har sedan köpt Sveriges enda risfabrik – belägen i Eskilstuna. I fabriken har ris tillverkats sedan 1998. I samband med ett generationsskifte köpte Haider verksamheten.

Omsätta 500 Mkr

För att skala upp verksamheten, som har kapacitet att tillverka ris motsvarande en försäljning på cirka 500 Mkr kronor, vänder man sig till allmänheten för att in kapital till rörelsekapital. Redan första året väntas omsättningen ligga på 50 Mkr för att sedan successivt öka till 150 Mkr inom tre år. Och det med mycket god lönsamhet.

”För att säkerställa omsättningsökningen behöver vi pengar”, förklarar Haider.

”Det är väldigt enkelt att sälja ris i Sverige för att övriga fabriker ligger utanför landets gränser.”

EU:s regler och tullar på import av färdigbehandlat ris är bakgrunden till att det är lönsamt att förädla risen inom EU:s gränser.

Nordic Rice vill importera riset direkt från källan i Asien och inte från grossister i Europa.

”Så kan vi kapa kostnader genom att ta bort ett led och säkerställa kvalitén. Vi vill importera direkt från Pakistan.”

Säljer allt

I Finansräven berättar Haider att man att säljer allt ris man producerar.

”Det är lätt att få in nya kunder. Med ytterligare rörelsekapital genom nyemissionen kan vi öka vår lagerhållning. Vi binder kapital i cirka tre månader.”

I samband med att Nordic Rice ska listas inom tolv månader ska man ta man in ytterligare kapital för att ta bolaget till i ett första steg en omsättning på 100 Mkr. Men då till en högre kurs, eftersom omsättningen ökat och lönsamheten stigit.

I det bolag som allmänheten erbjuds att investera i är risfabriken upptagen i balansräkningen, vilket också godkänts av en extern värderare, till 10 Mkr.

Dyrt att starta ny fabrik

”Att bygga upp en ny fabrik skulle kosta 50 Mkr.”

Haider räknat med att Nordic Rice ska omsätta 500 Mkr inom sex år.

Han tror inte att det kommer att startas några ytterligare risfabriker i Sverige. Dels, för att det blir dyrt att starta en ny fabrik, dels för att det är svårt att köpa in bra ris från Asien. Här har Nordic Rice redan en etablerad organisation.

”Det är svårt att hitta leverantörer som är justa och som levererar bra kvalité.”

Han ser inga problem att sälja allt som tillverkas, eftersom det är god efterfrågan på ris. Dessutom är det ökande efterfrågan på mat som är lokalt producerad.

”Många med invandrarbakgrund har med sig att man äter ris varje dag.”

Nordic Rice köper endast ris som motsvarar de order man har från kund.

Läs mer: Höglönsam svensk risfabrik gör nyemission

Eskilstunas risfabrik växter – vill omsätta 500 miljoner

Erbjudandet i korthet:

Erbjudandet omfattar aktier i Nordic Rice AB (publ). Emissionsinstitut är Eminova Fondkommision AB, Stockholm.

Emissionsbelopp: Högst 15 000 000 kronor.
Antal nya B-aktier: Högst 2 500 000.
Teckningskurs: 6 SEK per B-aktie.
Teckningstid: 25 november – 18 december 2020 (förlängd från 9/12).
Likviddag: 12 december 2020.
Teckningspost: 1 000.
Utspädning: 33,33% vid full teckning.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

ANNONS
ANNONS
ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice

PS Emissionsservice skriver artiklar på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar är annonser och reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS PS Emissionsservice
ANNONS PS Emissionsservice

PS Emissionsservice skriver artiklar på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar är annonser och reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS