First North-listade Axolot Solutions, som erbjuder teknik för industriell vattenrening, genomför en nyemission på upp till 25,2 miljoner kronor. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till 20 miljoner kronor.

Emissionen är avslutad.

Teckningstiden löper mellan den 8 december och 22 december 2020.

Emissionslikviden ska användas för att finansiera tillverkning och leverans av förväntade beställningar samt för att genomföra marknadssatsningar under det kommande året.

”En framåtblick visar att vi möter ett allt större intresse för vår teknologi och lösning för recirkulation och rening av industriella avloppsvatten”, säger Martin Ragnar, vd på Axolot.

”Marknaden är definitivt redo för Axolots produkter som på ett helt nytt sätt möjliggör minskad vattenförbrukning och lägre miljöpåverkan”, fortsätter han.

Lösningen på industrins vattenutmaning

Axolots reningsteknologi är väl positionerat för att lösa de hållbarhetsproblem som vattenrening för med sig.

Med bolagets patenterade reningssystem kan vatten som används i tillverkningsindustrin renas lokalt i fabrikerna – istället för att ihopblandat smutsvatten skickas tillbaka ut i naturen.

”En cirkulär vattenanvändning är det uppenbara svaret på många av industrins vattenutmaningar”, förklarar Martin Ragnar.

Bolaget har valt ut tillverkningsindustrin som målmarknad eftersom nödvändigheten att agera på marknaden är hög.

Dessutom är industriellt processvatten ofta förorenad med mer giftiga och komplexa föroreningar än andra användningsområden.

ANNONS
ANNONS

Decentraliserat och cirkulärt

Med Axolots teknologi kan tillverkningindustrin börja att tillämpa en decentraliserad och cirkulär vattenrening i ett slutet system – i linje med det hållbarhetsfokus som präglar samhället i stort.

Detta utgör en konkurrensfördel för bolaget som med sin teknik kan erbjuda en mer effektiv typ av vattenrening än den som sker i dagsläget.

”I ett system där vattnet recirkuleras behöver det betraktas med samma ögon som vi använder när vi källsorterar hushållsavfall, alltså tidningar i en container, metallförpackningar i en annan och plastförpackningar i en tredje”, säger Martin Ragnar.

På väg in i en ny fas

Bolaget har efter ett antal års utveckling nu lanserat ett bredare modellprogram och erhållit en första kommersiell order på en anläggning.

I nuläget testkör också flera potentiella kunder i Sverige och Finland Axolots marknadsledande teknologi för vattenrening som en del av bolagets marknadsbearbetning.

Erbjudandet i sammandrag:

Erbjudandet avser en nyemission med företrädesrätt i Axolot Solutions AB.

Totalt emissionsbelopp: ca 25,2 MSEK.
Antal emitterade aktier: högst 26 503 948 aktier.
Teckningskurs: 0,95 kronor per aktie.
Avstämningsdag för deltagande i emissionen: 3 december 2020.
Sista dag för handel inkl.teckningsrätt: 1 december 2020.
Första dag för handel exkl. teckningsrätt: 2 december 2020.
Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i Axolot Solutions äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningstid: 8 – 22 december 2020.
Handel med teckningsrätter: 8 december – 18 december 2020
Teckningsförbindelser och garantier: Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 20 MSEK, d v s ca 79,4 procent.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.