Det svenska medicintekniska bolaget Irras tecknar avtal om finansiering med den Europeiska investeringsbanken, EIB.

ANNONS

Irras AB är ett medicintekniskt bolag i kommersiell fas som utvecklar och kommersialiserar lösningar för neurointensivvård. Bolaget har ett stort utbud produkter och den ledande produkten är Irraflow, världens första spolande intrakraniella dränagesystem som avhjälper de komplikationer som nuvarande hantering av interkraniell vätska, blod och överflödig cerebrospinalvätska, ofta ger.

Systemet har även en inbyggd övervakning av det interkraniella trycket som anpassar behandlingens trycknivå.

Upp till 10 miljoner euro

Avtalet om finansiering med den Europeiska investeringsbanken, EIB, ger Irras tillgång till upp till 10 miljoner euro med flexibla återbetalningsvillkor som har anpassats efter bolagets utgifter för forskning och utveckling.

Finansieringavtalet görs inom ramen för den alleuropeiska garantifondens nya program för riskkapitallån som inrättades år 2020 för att hjälpa företag som drabbats av pandemin.

”Irras är ett mycket innovativt företag vars tillväxtplaner påverkades negativt av restriktionerna som krävdes för att bekämpa covid-19. Inom ramen för den alleuropeiska garantifonden har vi nu fler möjligheter att tillhandahålla finansiering till denna typ av företag, vilket kommer att hjälpa oss att stödja viktig inhemsk europeisk teknik i pandemins spår”, säger EIB:s vicepresident Thomas Östros i ett pressmeddelande.

Produktutveckling och generering av data

Avtalet ger Irras finansiering för att öka farten i sin produktutveckling och generering av klinisk data för sin plattform Irraflow i EU.

”Investeringen gör det möjligt för oss att samla in ytterligare kliniska evidens för att bekräfta Irraflows överlägsenhet jämfört med traditionell dränering samtidigt som nästa generations system utvecklas för riktad tillförsel av läkemedel och behandling i andra kliniska scenarier”, säger Will Martin, vd och koncernchef för Irras i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Genom att medlen från finansieringsavtalet används till produktutveckling och generering av klinisk data kan de medel som bolaget nyligen tillfördes genom en nyemission användas till fortsatt ökning av kommersiella lanseringsaktiviteter.

Irras har sitt huvudkontor i Stockholm  men har också kontor i München och San Diego, bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (IRRAS).

Läs mer: Irras genomför företrädesemission [Dagens PS]