Inhalation Sciences har beslutat att emittera teckningsoptioner till befintliga aktieägare, första handelsdag blir den 27 juli.

ANNONS

Det svenska bolaget Inhalation Services AB utvecklar och kommersialiserar labbtekniska instrument för forskning inom inhalation. Bolaget har ett patenterat labbinstrument, Preciseinhale, som forskare kan använda för att se hur aerosoler och små partiklar som inandas beter sig i lungorna, det kan handla om partiklar från föroreningar eller från läkemedel.

Vid en extra bolagsstämma torsdagen den 22 juli 2021 beslutades att emittera teckningsoptioner till befintliga aktieägare. Teckningsoptionerna ska handlas på Spotlight Stock Market som har särskilt fokus på tillväxtbolag, första handelsdag är tisdagen den 27 juli 2021. Totalt emitteras 1 137 573 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna berättigar till teckning av nya aktier i Inhalation Sciences till en kurs som motsvarar 75 procent av den volymviktade kursen under perioden 2 till och med 13 maj år 2022. Dock ska teckningskursen lägst vara 10 kronor och högst 15 kronor per aktie. Teckningstiden infaller under perioden 23 maj till och med 3 juni år 2022, enligt ett pressmeddelande.

Avtal med läkemedelsbolag i USA

Tidigare i juli 2021 ingick Inhalation Services ett avtal värt 101 000 euro med ett innovativt amerikanskt läkemedelsbolag som utvecklar mRNA-behandlingar för behandling av cystisk fibros och andra lungsjukdomar. Forskningsprojektet ses som en så kallat proof-of-concept-studie som innebär att läkemedelsbolaget eventuellt kommer att köpa hela Preciseinhalesystemet och projektet lyckas.

”Vi är glada att påbörja detta nya partnerskap, USA är en väldigt viktig marknad för oss och det här är en fantastisk validering av de ökade strategiska försäljnings- och kommersialiseringsaktiviteter som vi nyligen har inlett, med våra partners inom lead generating i USA. Det bekräftar åter igen hur mycket läkemedelsbolag kan avriskera sin forskning med unik utrustning”, sade Inhalation Services vd Manoush Masarrat då i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Lead generation är en marknadsföringsbegrepp som innebär processen att identifiera nya potentiella kunder.

Läs mer: Modus Therapeutics godkänt för notering [Dagens PS]