Fosrkare har kartlagt hur covid-19-viruset tar över celler och har hittat en möjlig väg att bromsa virusets framfart.

ANNONS

Tillvägagångssättet för ett virus är att invadera celler och göra dem till virusfabriker. Nu har forskare vid Uppsala universitet och ett nätverk av nationella och internationella samarbetspartners kartlagt hur det virus som orsakar covid-19, SARS-CoV-2, tar över celler och hittat en möjlig väg för att hämma viruset.

”Det här kan leda till en vidareutveckling av en hämmare mot covid-19, även om mycket jobb återstår innan det går att säga säkert, säger Ylva Ivarsson i ett pressmeddelande. Hon är professor i biokemi vid Uppsala universitet och har koordinerat studien.

Intracellulär parasit

Alla virus måste använda sig av cellers maskineri för att ta sig in i dem och få dem att producera mer virus. Liksom alla virus är SARS-CoV-2 en intracellulär parasit som invaderar celler och gör dem till virusfabriker.

För att kunna producera viruspartiklar måste viruset få cellen att producera nytt genetiskt material, RNA, som sveps in i ett skyddande hölje som frisätts för att infektera andra celler. Det här kan inte viruset åstadkomma helt på egen hand utan virusets proteiner binder till mänskliga proteiner, så kallade humanproteiner, och får dem att hjälpa till med produktionen av virus.

covid-19-virus tar sig in i celler
covid-19-virus tar sig in i celler och gör dem till virusfabriker. (Illustration: Uppsala universitet)

Letat efter nyckelinteraktioner

Sedan början av covid-19 pandemin har en intensiv kartläggning av vilka humanproteiner som SARS-CoV-2-proteiner binder till, i hopp om att hitta nyckelinteraktioner som kan hämmas med läkemedel. Vid Uppsala universitet har forskare tagit fram och använt en ny metod för att kartlägga interaktioner mellan humanproteiner och coronavirusproteiner i stor skala och det har gett värdefull information.

Informationen användes i samarbete med en forskargrupp vid Umeå universitet, för att visa att en blockering av en av dessa interaktioner hämmade SARS-CoV-2- virusets infektion av mänskliga celler. Interaktionen mellan virusproteinet och humanproteinet har bekräftats tillsammans med forskare från Köpenhamns universitet och förståelsen för vad som händer i cellen har fördjupats.

Hämmare mot covid-19

Det här kan leda till att en hämmare mot covid-19 kan vidareutvecklas, men mycket arbete återstår innan man kan utvärdera om den hämmare som forskarna har hittat kan utvecklas till en behandling mot virusinfektion.

ANNONS
ANNONS

Forskarna kan visa ett stort antal interaktioner med andra coronavirusproteiner utöver SARS-CoV-2, vilket ger en inblick i vad som skiljer coronavirus mellan varandra och i förlängningen kan det bidra till bättre beredskap för hantering av nya virus.

Läs mer: Tuggummi i kampen mot covid-19-virus [Dagens PS]