First North-listade Axolot Solutions befinner sig i en fas av marknadsbearbetning och tillväxt. Bolaget genomför nu en nyemission på upp till 25,2 miljoner kronor för att accelerera tillväxten.

ANNONS

Emissionen är avslutad.

Axolot erbjuder vattenreningssystem till aktörer inom industrin, som gör det möjligt att hantera förorenat vatten i ett slutet system.

Med bolagets teknik kan en av de stora industriella hållbarhetsutmaningarna med förorenat vatten lösas. Bolagets lösning är mer kostnadseffektiv och lättare att införa än vad som varit möjligt med tidigare lösningar.

Genom att använda sig av bolagets teknik kan fabriker effektivt rena nedsmutsat vatten lokalt och sedan recirkulera detta – och därigenom säkerställa ett hållbart användande av vatten. Tillverkning- och processindustrin förbrukar stora mängder vatten, vilket är en utmaning i övergången till ett hållbart samhälle.

Unik reningslösning för tillverkningsindustrin

För att begripa potentialen i Axolot behöver man förstå hur bolagets teknologi erbjuder en unik lösning för kunder i industrin.

Jämfört med konventionell reningsteknologi står Axolots produkter ut på marknaden på en rad punkter. I synnerhet jämfört med den teknologin som använder sig av kemiska fällningar.

ANNONS
ANNONS

Grovt förenklat sker detta genom att vattnet som flödar genom en av Axolots reaktorer blir först utsatt för en elektrisk spänning som bidrar till ett första steg i reningen.

En ström leds också genom vattnet och skapar en väldigt lättreglerad koagulation av återstående föroreningar. Föroreningar byggs ihop i större komplex vilka sedan flyter till ytan och kan enkelt avskiljas från det renade vattnet.

Högre effektivitet gör det cirkulära möjligt

Framförallt sker reningen snabbare i Axolots reningsanläggningar. Kombinerat med att anläggningarna är mindre och normalt kan installeras i fabriken där vattnet används innebär det att teknologin möjliggör en lokal recirkulation av vatten.

Samtidigt leder den höga reningshastigeten inte bara till att vattnet kan recirkuleras direkt. Recirkulation innebär också att industrin blir mindre beroende av färskvatten och ger upphov till mindre utsläpp samtidigt som man också ger förutsättningar för återvinning av värme och energi.

”Recirkulation ställer betydligt högre krav på reningens kvalitet och här ligger Axolots lösningar i absolut framkant”, konstaterar Martin Ragnar, vd på bolaget.

Flexibilitet som konkurrensmått

Axolots reningsteknik är också mycket flexibel – och kan användas för att separera ett stort antal typer av föroreningar i samma processor och kan användas för vattenflöden av alla storlekar.

En nyckel till teknikens flexibilitet är den modulära uppbyggnaden av systemen som också gör att befintliga anläggningar vid behov enkelt kan byggas ut. Detta parat med den kompakta designen gör att tekniken är lätt att anamma för industrin.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Möjlighet att teckna i ledande vattenreningsbolag

Erbjudandet i sammandrag:

Erbjudandet avser en nyemission med företrädesrätt i Axolot Solutions AB.

Totalt emissionsbelopp: ca 25,2 MSEK.
Antal emitterade aktier: högst 26 503 948 aktier.
Teckningskurs: 0,95 kronor per aktie.
Avstämningsdag för deltagande i emissionen: 3 december 2020.
Sista dag för handel inkl.teckningsrätt: 1 december 2020.
Första dag för handel exkl. teckningsrätt: 2 december 2020.
Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i Axolot Solutions äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningstid: 8 – 22 december 2020.
Handel med teckningsrätter: 8 december – 18 december 2020
Teckningsförbindelser och garantier: Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 20 MSEK, d v s ca 79,4 procent.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.