Grängesberg Exploration ska genom återvinning av sällsynta jordartsmetaller samt brytning av högförädlad järnmalm i Dannemora-gruvan bilda en ny lönsam gruvkoncern i Mellansverige. Bolaget genomför nu en fullt ut garanterad nyemission på 42 miljoner kronor.

ANNONS

Emissionen är avslutad.

Teckningstiden löper mellan 28 december 2020 – 15 januari 2021.

Grängesberg ska använda emissionslikviden för att genomföra lönsamhetstudier och säkra tillstånd för två gruvprojekt.

”Vi räknar med att kunna ha en hel del intressanta nyheter om projekten under året”, säger Christer Lindqvist, vd för bolaget, i Dagens PS podd Finansräven (samtalet med Christer Lindqvist börjar 25 minuter in i podden).

Högkvalitativ produkt

Grängesberg Exploration genomför nu genomförbarhetsstudier för att återstarta produktionen av järnmalm i Dannemoragruvan, som gick i konkurs 2015, bland annat på grund av man satsat på mer olönsam lågförädlad järnmalm.

ANNONS
ANNONS

Gruvan rustades upp så sent som 2012, vilket medför relativt låga investeringskostnader för Grängesberg Exploration.

”Man lämnade där man stod i den moderna gruvan – och det är bara att åka ner och fortsätta där man slutade”, förklarar Christer Lindqvist och fortsätter:

”Det är den stora potentialen, då blir Dannemora en höglönsam gruva på grund av låga investeringskostnader”.

Samtidigt har Grängesberg Exploration en tydlig strategi om hur de ska låsa upp potentialen i Dannemoraprojektet.

grängesberg gruvkoncern
Mats Hedberg pratar med och Christer Lindqvist i senaste avsnittet av Finansräven.

Jämfört med när Dannemora-gruvan senast var i drift ska Grängesberg Exploration producera högförädlad malm – vilket medför betydligt högre priser och bättre lönsamhet än den lågförädlade.

”Vi vet kostnaden är för brytning för råmalm i Dannemora – men nu kan vi höganrika och vi ser en stor prisskillnad mellan den gamla produktmixen och den malm vi kan producera”, säger Christer Lindqvist.

Diversifierad projektportfölj

Grängesberg Exploration genomför dessutom lönsamhetsstudier och ska ansöka om miljötillstånd för det så kallade apatitprojektet vid den gamla gruvan i Grängesberg.

ANNONS
ANNONS

Förenklat går apatitprojektet ut på att återvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor från avfallssand, som ligger deponerad i anslutning till gruvan.

Den återvunna produkten kan sedan användas som en komponent i gödselmedel.

LKAB driver i nuläget ett liknande projekt i Malmfälten i Kiruna – med skillnaden att LKAB också omvandlar apatitprodukten till gödselmedel själva.

Med apatitprojektet har Grängesberg Exploration som mål att börja generera intäkter fortare – och Christer Lindqvist konstaterar att det redan finns en stark efterfrågan för apatitprodukten.

”Det finns ett stort intresse för just denna kvalité av apatit som kommer från Grängesberg och det finns flera intressenter runt det här – det vill säga kunder som gärna ser att det kommer i drift”, säger han.

Läs mer om Grängesbergs Exploration:

Nyemission i gruvbolag med starka framtidsutsikter 

ANNONS
ANNONS

Gruvaktien med 370 procents uppsida 

Erbjudandet i korthet:

Erbjudandet avser en nyemission av units om 42 MSEK i Grängesberg Exploration Holding AB (publ). En unit består av en aktie och en vederlagsfri option. En unit innehåller 100 aktier och 100 teckningsoptioner.

Teckningstid: 28 december 2020 – 15 januari 2021.
Teckningskurs: 4 SEK per unit, vilket motsvarar 0,04 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt.
Emissionsbelopp vid full teckning: 42 MSEK.
Antal nyemitterade units vid full teckning: 10 442 230.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.