”Jag hoppas att du vill vara med och rädda fler liv”, säger vd:n Anna Söderlund.

ANNONS

Calmark Sweden AB, grundat 2007, har arbetat fram en flexibel analysmetod som snabbar på processen med att utvärdera vilken specifik vård nyfödda, så kallade riskbarn behöver.

Den globala marknaden för metoden, patientnära diagnostik (PNA), uppgick till cirka 13,87 miljarder dollar i fjol och bedöms kunna växa till nära 24 miljarder dollar 2026.

I dag saknar stora delar av världen såväl infrastruktur som ekonomiska förutsättningar och kunskaper kring det nyfödda barnets behov. Denna utsatta grupp spädbarn riskerar att få bestående skador och i värsta fall dö utan adekvat vård.

Sparar tid och räddar liv

De mätinstrument som Calmark erbjuder uppges kunna spara både tid och vårdinsatser i länder där hälso- och sjukvården redan är utvecklad. I mindre utvecklade länder anses teknologin, som är framtagen med forskare, kunna rädda liv, samtidigt som den är kostnadseffektiv.

Nu erbjuder Calmark aktieägare att teckna sig i en nyemission (läs mer om den i slutet av artikeln).

ANNONS
ANNONS
Calmarks mätinstrument sparar tid och räddar liv.
Calmarks mätinstrument sparar tid och räddar liv.

Bolagets vd Anna Söderlund förklarar att Calmark under tios års tid forskat på metoder som snabbare kan indikera status och vilken typ av vård ett nyfött barn är behov av. PNA-instrumentet skyndar exempelvis på viktiga blodprover av spädbarnen, framhåller hon.

Nära två miljoner dödsfall

”Varje år inträffar nästan en miljon neonatala dödsfall och nära två miljoner dör under den första veckan i livet. Några av de vanligaste orsakerna är syrebrist (perinatal asfyxi) under eller nära födseln, infektioner och att födas för tidigt. Andra risker tidigt i livet är höga halter av bilirubin (gulsot) och låga blodsockernivåer. Dessa tillstånd kan dessutom orsaka kvarstående neurologiska handikapp hos den nyfödde”, understryker Anna Söderlund, som ser flera skäl till att teckna sig i bolagets nyemission.

”Vi uppskattar att cirka 20 procent av alla de barn som föds skulle vara relevanta att testa för minst en av våra tre första biomarkörer (LDH, bilirubin och glukos). Vi kommer därefter att fortsätta utvecklingen av fler tester som kommer att vara till nytta under den första tiden i livet”, säger hon bland annat och fortsätter:

”Jag hoppas att du vill vara med på vår resa där vi kan rädda fler liv, erbjuda en effektivisering inom sjukvården och minska lidandet för de allra minsta patienterna.”

Här är Calmarks nyemission:

Du kan enkelt teckna dig här – använd bara ditt bank-id.

• Teckningstid: 25 maj – 11 juni 2018.

ANNONS
ANNONS

• Teckningskurs: 23 SEK per unit. En unit består av fem (5) B-aktier och tre (3) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 B. Priset per B-aktie är därmed 4,60 SEK.

• Teckningspost: Minsta teckningspost är 230 units, motsvarande 5 290 SEK.

• Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 5 000 000 B-aktier och högst 3 000 000 teckningsoptioner av serie TO 1 B, motsvarande 23 000 000 SEK respektive 16 200 000 SEK. Fastställd lägstanivå för emissionens genomförande är 652 174 units, motsvarande 15 000 002 SEK.