Verkstadsbolaget Trelleborg genomför organisationsförändringar och gör nedskrivningar om 3,2 miljarder kronor av sysselsatt kapital i det fjärde kvartalet. Styrelsen anser dock att förändringarna inte påverkar koncernens utdelningskapacitet och avser föreslå en oförändrad utdelning på 4,75 kronor per aktie för 2019, framgår det av ett pressmeddelande.

Nedskrivningen av sysselsatt kapital är ej kassapåverkande och relaterade till Verksamheter under utveckling. Till följd av den nya organisationsstrukturen väntas omstruktureringskostnaderna öka med cirka 50 miljoner kronor fördelat på 2019 och 2020.

”Med den rådande konjunkturutveckling vi ser för verksamheter under utveckling måste vi göra nedskrivningar som kommer att påverka resultatet med 3 200 MSEK. Detta ska dock inte hindra koncernen att göra fortsatta investeringar och tilläggsförvärv”, säger bolagets finanschef Ulf Berghult.

När det gäller den nya organisationen ska den bestå av tre affärsområden, jämfört med nuvarande fem. De nya affärsområdena är följande:

ANNONS
ANNONS

– Trelleborg Industrial Solutions med fokus på polymerbaserade nischapplikationer och infrastrukturprojekt
– Trelleborg Sealing Solutions med fokus på polymerbaserade tätningslösningar
– Trelleborg Wheel Systems med fokus på däck till off-highwayfordon

Trelloborg kommer att anordna en telefonkonferens i dag klockan 11.00.