Teleoperatören Telia redovisar en något lägre omsättning än förväntat under tredje kvartalet. Bolaget rapporterar minskad vinst och upprepar helårsprognoserna.

Omsättningen uppgick till 21 180 miljoner kronor (20 685), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 21 593.

Rörelseresultatet blev 3 583 miljoner kronor (3 779). Rörelsemarginalen var 16,9 procent (18,3).

Justerat rörelseresultat utföll på 3 852 miljoner kronor (3 964), väntat var 3 892, med en justerad rörelsemarginal på 18,2 procent (19,2).

Resultatet efter skatt blev 2 904 miljoner kronor (3 234), analytikerkonsensus 2 776.

ANNONS
ANNONS

Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet hamnade på 0,58 kronor (0,60).

Utsikterna för 2019 är oförändrade. Bolaget kommer att ge utsikter för 2020 i samband presentationen av resultatet för det fjärde kvartalet.

I rapporten skriver bolagets tillförordnade vd att fokus på att sänka bolagets kostnadsbas fortsätter, där den nya operativa modellen skapar en god grund för att bli ett än mer effektivt företag.

”Genom att rekonstruera vår leveransmodell och tekniska plattform, förväntar vi oss att
komma ut snabbare på marknaden samtidigt som vi skall skapa markant effektivisering avseende it- och nätkostnader. Vid utgången av året kommer vi att ha nått en årstakt på cirka 200 miljoner kronor i kostnadsbesparingar från den nya operativa modellen”, skriver Christian Luiga.

Telia, Mkr Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Nettoomsättning 21 180 21 593 -1,9% 20 685
Rörelseresultat 3 583 3 779
Rörelsemarginal 16,9% 18,3%
Rörelseresultat, justerat 3 852 3 892 -1,0% 3 964
Rörelsemarginal, justerad 18,2% 18,0% 19,2%
Nettoresultat 2 904 2 776 4,6% 3 234
Resultat per aktie, kronor 0,58 0,60

Konsensusdata från Factset