Nätmäklaren Avanza Banks sparindikator för tredje kvartalet 2019 visar på att pessimismen har krupit in hos privatspararna. Undersökningen är gjord av Sifo med 1 049 svarande.

ANNONS

Privatpersonerna svarar på frågan om vad de tror om Stockholmsbörsens utveckling de kommande tolv månaderna.

Av dessa uppger 35 procent att de räknar med sjunkande börs, vilket är 14 procentenheter fler från föregående kvartal.

Samtidigt tror bara 13 procent att börsen kommer stiga och här handlar det om en minskning med 7 procentenheter.

Andelen som tror på oförändrad börs är 16 procent, ned med 1 procentenhet från förra kvartalet. Och slutligen har 36 procent ingen uppfattning, jämfört med 42 procent i förra kvartalet.

ANNONS
ANNONS

Avanzas sparindikator, som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs kommande tolv månader, försämras därmed till -22, jämfört med -1 förra kvartalet.