Här är orsaken till att fastighetsutvecklaren nu räknar med förluster på upp emot 30 miljoner kronor.

Tobin Properties vinstvarnar för helåret 2018 och konstaterar att marknaden för nyproducerat är fortsatt avvaktande. Samtidigt har bolagets kostnader för garantiåtaganden ökat.

ANNONS
ANNONS

”Styrelsen skriver därtill ned värden på nedlagda kostnader i projekt samt gör en ytterligare nedskrivning av en exploateringsfastighet i Uppsala, vilket gör att vår bedömning av rörelseresultatet för räkenskapsåret 2018 justeras ned från 25-50 Mkr till ett negativ resultat om 25-30 Mkr”, framgår det i ett pressmeddelande.

”Nedjusteringen görs samtidigt som vi gör bedömningen att Tobins projektportfölj på sikt har potential utifrån både geografiska lägen och fastigheternas och byggrätternas förvärvsvärde”, fortsätter bolaget.