Bettingutvecklaren Netent redovisar en omsättning och ett resultat som var strax under förväntan i fjärde kvartalet. Inlösen per aktie uppgår som väntat till 2,25 kronor (2,25).

Omsättningen uppgick till 465 miljoner kronor (425), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 469.

Ebitda-resultat blev 204 miljoner kronor (194), med en ebitda-marginal på 43,9 procent (45,6). Kvartalet har belastats med kostnader för omorganisation om 22 miljoner kronor. Justerat för dessa kostnader uppgick ebitda till 226 miljoner kronor (194).

Rörelseresultatet blev 146 miljoner kronor (153), väntat rörelseresultat var 153. Rörelsemarginalen var 31,4 procent (36,0). Utöver ovan nämnda kostnader för omorganisation har kvartalet belastats med nedskrivning av ett projekt inom virtual
reality om 5 miljoner kronor.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 174 miljoner kronor (153), väntat var 170, med en rörelsemarginal på 37,4 procent (36,0).

ANNONS
ANNONS

Högre volymer, en svag krona och bättre kostnadskontroll i bolaget har enligt vd Therese Hillman påverkat resultatet positivt.

Resultatet efter skatt blev 137 miljoner kronor (155). Resultat per aktie hamnade på 0,57 kronor (0,65).

Under kvartalet tecknades 8 licensavtal med nya kunder (8) och 9 nya kunders kasinon driftsattes (11). Vid utgången av perioden hade Netent avtal med 22 nya kunder som ännu inte driftsatts (30).

Netent, Mkr Q4-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2017
Nettoomsättning 465 469 -0,9% 425
EBITDA 204 194
EBITDA-marginal 43,9% 45,6%
Rörelseresultat 146 153 -4,6% 153
Rörelsemarginal 31,4% 32,6% 36,0%
Rörelseresultat, ex eo 174 170 2,4% 153
Rörelsemarginal, ex eo 37,4% 36,2% 36,0%
Nettoresultat 137 155
Resultat per aktie, kronor 0,57 0,65
Inlösen per aktie, kronor 2,25 2,25 0,0% 2,25

Konsensusdata från Factset