Gruvbolaget Lundin Mining redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar högre än väntad vinst per aktie. Omsättningen steg 39,4 procent till 568,4 miljoner dollar (407,7). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 558.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 234,6 miljoner dollar (157,4).

Resultatet efter skatt blev 97,0 miljoner dollar (28,8).

Resultat per aktie hamnade på 0,13 dollar (0,04), vilket är 62,5 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,08. Justerat resultat per aktie blev 0,13 dollar (0,05).

ANNONS
ANNONS

Likvida medel uppgick till 250,6 miljoner dollar (815,4).

Bolaget upprepar capex- och produktionsprognoserna för 2020.

Prospekteringsprognosen sänks 10 miljoner dollar till 55 miljoner dollar. 

Lundin Mining, MUSD Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018
Nettoomsättning 568,4 558 1,9% 407,7
EBITDA, justerat 234,6 157,4
Nettoresultat 97,0 28,8
Resultat per aktie, USD 0,13 0,08 62,5% 0,04
Resultat per aktie, justerat 0,13 0,05
Likvida medel 250,6 815,4

Konsensusdata från Factset