Industribolaget Alfa Laval redovisar en omsättning som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Bolaget ökar utdelningen till 5,00 kronor (4,25), väntat var 4,75.

Omsättningen uppgick till 11 209 miljoner kronor (10 112), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 11 627.

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 1 787 miljoner (1 611). Justerad ebita-marginal blev 15,9 procent (15,9).

Rörelseresultatet blev 1 548 miljoner kronor (1 377), väntat rörelseresultat var 1 737.

Orderingången under fjärde kvartalet landade på 11 561 miljoner kronor (9 780), vilket är 3 procent lägre än analytikerkonsensus.

Resultatet före skatt var 1 470 miljoner kronor (1 358).

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 1 297 miljoner kronor (1 061).

Resultat per aktie hamnade på 3,07 kronor (2,52).

Alfa Laval föreslår 5,00 kronor i utdelning (4,25), väntat 4,75.

”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir något högre än i det fjärde kvartalet”, skriver bolaget.

Alfa Laval, Mkr Q4-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2017
Nettoomsättning 11 209 11 627 -3,6% 10 112
Rörelseresultat 1 548 1 737 1 377
Resultat före skatt 1 470 1 358
Nettoresultat 1 297 1 061
Resultat per aktie, kronor 3,07 2,52
Orderingång 11 561 11 918 -3,0% 9 780
Utdelning per aktie, kronor 5,00 4,75 5,3% 4,25

Konsensusdata från Factset