Verkstadsjätten ABB redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Ebita-resultatet kom in högre än väntat vilket också var fallet med orderingången.

ANNONS

Omsättningen sjönk 14,2 procent till 6 154 miljoner dollar (7 171). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 623.

Ebita-resultatet uppgick till 651 miljoner dollar (825), väntat 411.

Resultatet efter skatt blev 319 miljoner dollar (64), analytikerkonsensus 112.

Resultat per aktie hamnade på 0,15 dollar (0,03).

Orderingången landade på 6 054 miljoner dollar (7 401), vilket är 4 procent högre än analytikerkonsensus.

ANNONS
ANNONS
ABB, MUSD Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Orderingång 6 054 5 812 4,2% 7 401 -18,2%
Nettoomsättning 6 154 5 623 9,4% 7 171 -14,2%
EBITA 651 411 58,4% 825 -21,1%
EBITA-marginal 10,6% 7,3% 11,5%
Nettoresultat 319 112 184,8% 64 398,4%
Resultat per aktie, USD 0,15 0,03 400,0%

Konsensusdata från Factset