Forex Bank redovisar lägre intäkter och ett försämrat rörelseresultat under andra kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol.

Bolagets rörelseintäkter minskade till 326 miljoner kronor från 364 miljoner i fjol.

Rörelseresultatet blev 24 miljoner kronor (52).

ANNONS
ANNONS

Efter skatt var resultatet 22 miljoner kronor (44).

Räntenettot sjönk något till 51 miljoner kronor (53).

Kreditförlusterna steg till -22 miljoner kronor (-11).