Swedbank skapar en helt ny organisation och syftet är att förtydliga styrningen. Beslutet innebär att bankledningen bantas med tre personer till 14.

Nuvarande koncernriskchefen Helo Meigas och nuvarande chefen för Baltisk bankrörelse Charlotte Elsnitz, lämnar banken. Tillförordnad koncernriskchef är från och med idag Gunilla Domeij Hallros. Tillförordnad chef för Baltisk bankrörelse är Jon Lidefelt.

Rekryteringen av en ny koncernriskchef och en ny chef för bankens verksamhet i Baltikum påbörjas. Sedan tidigare pågår även rekrytering av en kommunikationsdirektör, som kommer att ingå i koncernledningen.

”I dag presenterar jag en ny ledning för att utveckla Swedbank och stärka förtroendet. Som ett led i detta lämnar också ett antal personer banken. Jag startar även en utvärdering av kulturen i Swedbank”, säger Swedbanks vd Jens Henriksson i en kommentar.

Flera områden påverkas. Group IT och Digital Banking slås samman till en ny enhet: Digital Banking & IT.

Customer Value Management flyttas närmare den dagliga bankverksamheten och blir en del av affärsområdet Svensk bankverksamhet. Funktionerna för cash management, Swedbank Pay och betalningsinfrastruktur integreras inom affärsområdet Stora Företag & Institutioner.

ANNONS
ANNONS

Ansvaret för den pågående interna utredningen och olika externa utredningar avseende historiska brister i arbetet mot penningtvätt flyttas till den nya enheten Special Task Force. Enheten leds av bankens tidigare Treasury-chef Tomas Hedberg.

Enheten Anti Financial Crime, som bildades i april för att förstärka bankens arbete mot ekonomisk brottslighet i olika former, kommer att arbeta vidare med att genomföra bankens 132-punktsprogram.