De svenska bankcheferna är fortsatt optimistiska och en majoritet tror fortsatt på en hög utlåning till företagen. I dag spår cirka hälften att utlåningen fortsätter att öka under resten av året. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

När det gäller det första kvartalet uppger 37 procent av bankcheferna att utlåningen ökade och 52 procent uppgav att den låg på en oförändrad nivå. Det är en fortsatt hög nivå, men något lägre jämfört med sista kvartalet 2018.

I det andra kvartalet spår 49 procent att utlåningen växer vidare medan en större andel, 56 procent, tror på en ökning för helåret.

ANNONS
ANNONS

När det gäller frågor om bankens kunder uppger 48 procent att företagen ökat sin omsättning. 21 procent uppger att viljan att anställa ökat.

När det gäller konjunkturen har aktörerna blivit något mer pessimistiska. För andra kvartalet tror en majoritet på en oförändrad konjunkturutveckling. På ett års sikt är antalet pessimister fler då 68 procent tror att konjunkturen försvagas. Det är en lägre siffra än tidigare.