Goldman Sachs kommer att anställa 100 ingenjörer, specifikt webbkodare, till sin tradingverksamhet.

Rekryteringssatsningen är ett tydligt tecken på var Wall Street är på väg, skriver Bloomberg News.

ANNONS
ANNONS

Planen är att locka över kodarna från konkurrerande verksamheter i teknik- och finansindustrin och majoriteten av de nya arbetstillfällena kommer att baseras i New York och London.

Goldman Sachs försöker genom satsningen möta efterfrågan från handelspartners som i högre grad vill automatisera tekniken.