Storbanken SEB redovisar intäkter som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var också högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 11 744 miljoner kronor (11 847), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 11 471 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 5 215 miljoner kronor (5 184), väntat 5 285 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 4 848 miljoner kronor (4 728), väntat var 4 636 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Rörelseresultatet blev 5 768 miljoner kronor (4 204), väntat var 5 487 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 413 miljoner kronor (105).

I utdelning föreslås 6 kronor (5,75), väntat 6,25 kronor.

SEB, Mkr Q4-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2017
Intäkter 11 744 11 471 2,4% 11 847
Räntenetto 5 215 5 285 -1,3% 5 184
Provisionsnetto 4 848 4 636 4,6% 4 728
Kreditförluster -413 -371 -105
Rörelseresultat 5 768 5 487 5,1% 4 204
Nettoresultat 4 576 4 353 5,1% 3 172
Utdelning per aktie, kronor 6,00 6,25 -4,0% 5,75

Konsensusdata från Factset