SEB räknar med att det sker en kort djup recession i år och en snabb återhämtning under nästa år.

”Det kommer förvisso att dröja flera år innan ekonomin är tillbaka till gamla tillväxttrender, men vi räknar ändå med att återtåget inleds under kommande kvartal. Fortsatt låga räntor och utsikter till flera år av återhämtningsdriven tillväxt talar för att högre värderingar kan accepteras framöver. Vi ser i dagsläget eventuella börsnedgångar som sannolika köptillfällen”, säger Johan Hagbarth, placeringsstrateg, private banking, i senaste utgåvan av SEB Investment Outlook.

SEB spår att avkastningen för aktier kommer att vara 7,1 procent för kommande tolv månader. Tillväxtmarknader 7,2 procent och svenska aktier 7,3 procent. När det gäller globala aktier pekar bankjätten ut småbolagsaktier som intressanta ur ett värderingsperspektiv.

Mindre övervikt i aktier motiverat

I mars viktade SEB upp globala aktier från en undervikt till en liten övervikt.

”Argumentationen då var att nedgången skulle vara tillfällig, om än djup, för att därefter stärkas kraftigt med hjälp av stimulanser. Höga värderingar till trots är en mindre övervikt i aktier motiverad då vi tror på en ekonomisk förstärkning under nästa år, fortsatt låga räntenivåer samt penningpolitiska stimulanser som kommer att ligga kvar långt efter att den globala ekonomin återhämtat sig”, skriver SEB.

Inom svenska aktier har SEB ökat andelen bolag med stabil intjäning, stabila balansräkningar och med inslag av cyklisk exponering. Den internationella aktieexponeringens karaktär har behållits, men exponeringen har ökats.

ANNONS
ANNONS

”Vi har fortsatt övervikt amerikanska tillväxtbolag av strukturell karaktär. Vi är också överviktade mot asiatiska tillväxtmarknader samt det lågt värderade småbolagssegmentet”, skriver SEB.

Inom räntedelen har man en övervikt för krediter, särskilt inom high yield för att utnyttja den höga underliggande räntenivån samt ta del av det massiva centralbanksstödet. SEB adderar också en bred alternativportfölj som balanserar risken.