Statliga bolånejätten SBAB menar att Riksbanken gör fel om man höjer räntan nu på torsdag, vilket är det som marknaden förväntar sig.

”Jag skulle bli extremt förvånad om Riksbanken nu skulle ändra sina planer och inte höjer reporäntan. Däremot menar jag att det läge vi nu har i svensk ekonomi är ett skolboksexempel på när reporäntan inte borde höjas. Konjunkturen viker, inflationen väntas ligga under inflationsmålet under de kommande åren och inflationsförväntningarna är låga”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i en kommentar och fortsätter.

”Riksbanken tycks i allt väsentligt dela de flesta andras bedömning av konjunktur- och inflationsutsikterna. Om de ser andra skäl till att reporäntan ändå bör höjas nu är det viktigt att de är tydliga med motivet till varför. Annars riskerar förtroendet för penningpolitiken och inflationsmålet att skadas. Transparens är A och O för att penningpolitiken ska vara effektiv.”

Enligt chefsekonomen är det mycket som tyder på att Riksbanken därefter inte höjer räntan förrän tidigast 2022.

SBAB spår således mycket låga räntor oavsett man binder eller har rörliga lån.

SBAB släpper bolåneprognoser, avser procent och snittbranschräntor.

Period 3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
jan. 2020 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
jan. 2021 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9
jan. 2022 1,8 1,9 1,9 2,1 2,2 2,2
jan. 2023 2 2 2,1 2,3 2,4 2,4
jan. 2024 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,7

 

ANNONS
ANNONS

Enligt en SvD-enkät vill en majoritet av experterna som tidningen talat med att Riksbanken höjer räntan på torsdag. Läs mer om det här.