Riksbankens krisarbete har genomförts med en försvagad övervakning av riskerna. Det varnar flera personer med insyn för i en artikel av Dagens industri.

En av källorna uppger följande för tidningen.

”Det känns inte bra.”

Riksbanken själva uppger dock att man är trygga med hur krisarbetet hanterats. Problemen är kopplade till enheten för risk, en enhet som har till uppgift att bevaka den svenska centralbankens operativa och finansiella risker.

Di har skrivit om problemen på riskenheten i februari.

ANNONS
ANNONS