Riskerna för den finansiella stabiliteten i Sverige har ökat något sedan i våras. Den bedömningen gör Riksbanken.

Centralbanken pekar på att avmattningen i världsekonomin pressat ned ränteförväntningarna. Det betyder i sin tur att aktörer i marknaden kan öka sitt risktagande, vilket i sin tur kan leda till övervärderade tillgångar och ohållbar skuldökning.

”I Sverige medför hushållens höga skulder och sårbarheterna i banksystemet att det svenska finansiella systemet är känsligt för störningar. Det är därför viktigt att motståndskraften i det finansiella systemet ökar”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Största risken är hushållens skulder. Sårbarheter i det svenska banksystemet kräver även åtgärder. Riksbanken menar att bankerna måste bygga upp ett större kapital i förhållande till sina tillgångar.

”Riksbankens stresstester av bankers likviditet visar dessutom på väsentliga likviditetsbehov vid finansiell stress. Det är därmed viktigt att bankerna fortsätter att minska sina likviditetsrisker genom att förlänga löptiden på sin finansiering. Samtidigt är det viktigt att bankerna håller tillräckliga likviditetsreserver i såväl svenska kronor som utländsk valuta”, uppger banken.

Klimatförändringar och cyberhot är andra risker för systemet.