Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad vid -0,25 procent på torsdagen. Centralbanken upprepar samtidigt bedömningen om en höjning mot slutet av året eller början av nästa år.

”Att utvecklingen i stora drag varit i linje med Riksbankens prognos talar för att i dagsläget hålla fast vid den tidigare kommunicerade inriktningen på penningpolitiken det närmaste halvåret”, resonerar Riksbanken.

Låga räntor i omvärlden och ett försämrat stämningsläge innebär dock att räntan därefter väntas höjas i en långsammare takt än i föregående prognos.

Om tre år spås reporäntan ligga på cirka 0,4 procent, vilket kan jämföras med tidigare bedömningen om 0,9 procent.

”Marknadsräntorna har dock fallit påtagligt och det globala ränteläget väntas vara lågt under ännu längre tid. Tillsammans med det försämrade stämningsläget understryker detta vikten av att gå försiktigt fram med penningpolitiken. De ekonomiska utsikterna bygger på att reporäntan framöver höjs i en långsammare takt än i föregående prognos”, heter det.

En del analytiker hade inför torsdagens besked spått att Riksbanken skulle retirera från planerna om att höja räntan kring årsskiftet. Detta efter Federal Reserves sänkning i somras och då ECB flaggat för att vidta ytterligare stimulanser.

ANNONS
ANNONS
Riksbanken, % september, 2019 Konsensus augusti, 2019
Räntebesked -0,25 -0,25 -0,25

Konsensusdata från Bloomberg