Ekobrottsmyndigheten inleder en förundersökning mot Swedbank gällande misstanke om obehörigt röjande av insiderinformation kopplat till uppgifterna i Uppdrag gransknings rapportering om penningtvätt i Baltikum.

ANNONS

Misstankarna grundar sig i huvudsak på de uppgifter som framkommit med anledning av Dagens Nyheters artikel i dag om att Swedbanks storägare skulle ha fått förhandsinformation om den misstänkta penningtvättsskandalen som uppmärksammades av SVT:s Uppdrag granskning i förra veckan.

”Jag har på eget initiativ inlett en förundersökning då det finns skäl att anta att obehörigt röjande av insiderinformation skett till de 15 största ägarna i Swedbank innan inslaget i SVT. Den fortsatta utredningen får visa vilken information som lämnats”, säger chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS