Nordea Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat. Utdelningen på 0,40 euro blev som förväntad.

Enligt Omni Ekonomi är Nordeas aktie upp med över 4 procent på börsen på rapporten, som visar att de totala intäkterna uppgick till 2 294 miljoner euro (2 119), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 1 088 miljoner euro (1 142), väntat 1 088 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 775 miljoner euro (720), väntat var 757 miljoner euro.

Bolaget rapporterar rörelsekostnader på 1 179 miljoner euro (1 384).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 1 115 miljoner euro (735), väntat var 1 033 miljoner euro.

ANNONS
ANNONS

Kreditförlusterna uppgick till 102 miljoner euro (30), väntat -79.

Rörelseresultatet blev 1 013 miljoner euro (705), väntat var 991 miljoner euro.

Nettoresultatet blev 750 miljoner euro (505), väntat var 763 miljoner euro.

Resultatet per aktie blev 0,19 euro (0,13).

Bolaget drar ner utdelningen till 0,40 euro (0,69), väntat var 0,40.

Nordea, MEUR Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018
Intäkter 2 294 2 246 2,1% 2 119
Räntenetto 1 088 1 088 0,0% 1 142
Provisionsnetto 775 757 2,4% 720
Rörelsekostnader -1 179 -1 384
Rörelseresultat före kreditförluster 1 115 1 033 7,9% 735
Kreditförluster -102 -79 -30
Rörelseresultat 1 013 991 2,2% 705
Nettoresultat 750 763 -1,7% 505
Resultat per aktie, EUR 0,19 0,13
Utdelning per aktie, EUR 0,40 0,40 0,0% 0,69

Konsensusdata från Factset