Storbanken Swedbank prövas för sanktioner i FI:s undersökning av den misstänkta penningtvätten.

Aktien är ned med 2,4 procent på Stockholmsbörsen, som öppnar på minus. Här kan du följa börsutvecklingen.

I ett pressmeddelande uppger Finansinspektionen att tillsynsmyndigheten går vidare till en sanktionsprövning i sin undersökning av Swedbank när det gäller styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt.

Upphovet till detta är alltså den misstänkta och storskaliga penningtvättshärvan i Swedbanks dotterbolag i Baltikum.

ANNONS
ANNONS

Det finns enligt FI tillräckligt starka skäl att pröva om det som hänt ska leda till sanktioner, eller annat undersökningen avslutas på annat sätt, framgår det.

”FI:s arbete med att analysera sakförhållanden och juridiska frågor fortsätter fram till nästa steg i sanktionsprocessen. Då kommer FI att skicka en skrivelse till banken som bland annat beskriver de iakttagelser FI gjort och redogör för de rättsliga omständigheter som FI anser ger anledning till att överväga ett ingripande och begära att banken yttrar sig om detta”, skriver FI i ett pressmeddelande.

Swedbank har tidigare tillstått i Di tillstått att det ”funnits brister i bankens arbete mot penningtvätt och vissa brister kvarstår alltjämt. Banken har historiskt inte haft tillräckliga resurser eller kompetens för att fullt ut hantera risken för att kunder och andra aktörer tvättar pengar”. Läs mer om det här och här.