Det oväntat låga inflationsutfallet för augusti har gjort att en räntesänkning, snarare än en höjning, kan bli aktuellt vid årsskiftet. Kronan tappar kraftigt på beskedet.

KPIF kom in 0,2 procentenheter under Riksbankens och marknadens förväntningar, då Sveriges konsumentpriser ökade mindre än beräknat i årstakt under augusti.

På årsbasis steg konsumentpriserna 1,4 procent (+1,7), att jämföra med analytikerkonsensus som väntade en ökning på 1,7 procent.

Sverige, % augusti, 2019 Konsensus juli, 2019
KPI, YY 1,4 1,7 1,7
KPIF, YY 1,3 1,5 1,5

Konsensusdata från Bloomberg

Framöver väntar två till inflationsutfall innan Riksbanken sammanträder för nästa penningpolitiska möte den 24 oktober.

”Blickar vi framåt framåt räknar vi med ännu större avvikelser från Riksbankens prognos med en markant lägre inflation. Det är en viktig anledning till varför vi räknar med en räntesänkning vid årsskiftet som nästa drag från Riskbanken, snarare än en höjning som signalerats från centralbanken”, skriver Nordea i en kommentar.

ANNONS
ANNONS

Kronan gjorde en störtdykning på beskedet och tappade nästan 10 öre både mot euron och dollarn, skriver Svenska Dagbladet.

Vid 12-tiden handlades en euro för 10,76 och en dollar för 9,74. Det är runt de svagaste nivåerna på tio respektive sjutton år.