Finansinspektionen vill ta reda på det och lägger fokus på tre områden i år: penningtvätt, konsumtionslån och coronapandemins påverkan på samhällsekonomin.

ANNONS

I ett pressmeddelande kastar FI ut frågan om bankerna gör ”ordentliga kreditprövningar när kunder tar konsumtionslån?”

Och arbetar banker och betaltjänstföretag tillräckligt hårt för att förhindra penningtvätt?, är en annan fråga som myndigheten vill ha svar på.

Slutligen vill FI veta vilken effekt på samhällsekonomin den pågående pandemin haft och har.

”Coronapandemin kommer fortsatt påverka FI:s arbete under 2021. Genom stora åtgärder från regeringen och myndigheter har pandemins skadeverkningar på samhällsekonomin begränsats, men FI kommer noga följa hur det finansiella systemet påverkas på sikt och sätta in åtgärder där det krävs för att minska framtida risker. FI kommer bland annat granska hur företagsobligationsmarknaden fungerar och att fonderna som investerar i företagsobligationer ska bli bättre på att hantera sina likviditetsrisker”, skriver Finansinspektionen i pressmeddelandet där det även framgår att man tänker granska hur företagen i finansbranschen mäter och rapporterar klimatrelaterade risker.

ANNONS
ANNONS

Läs även: FI: Då återinförs amorteringskraven [DagensPS.se] »