Tillväxten i svensk ekonomi är nu så långsam att man kan tala om en regelrätt konjunkturförsvagning och det finns en relativt stor risk för att det blir sämre globalt, vilket skulle kunna få Riksbanken att sänka reporäntan igen.

Det uppger Handelsbanken i en ny konjunkturprognos.

Banken har sänkt BNP-prognosen för 2020 med 0,3 procentenheter till 0,8 procent, medan prognosen för 2019 lämnas oförändrad på 1,5 procent.

Under sommaren har handelskriget mellan USA och Kina eskalerat, samtidigt som risken för en hård brexit ökat. Det finns enligt banken ingenting som tyder på en snabb lösning.

”Centralbankerna med amerikanska Federal Reserve i spetsen kommer förstås göra vad de kan och sänka räntorna ytterligare, men den globala konjunkturen ser ut att fortsätta svalna det närmaste året”, kommenterar Nordeas chefekonom Christina Nyman.

Globalt är risken relativt stor för en sämre konjunkturutveckling om Storbritannien lämnar EU utan avtal i oktober samtidigt som handelskonflikten mellan USA och Kina trappas upp, resonerar banken.

ANNONS
ANNONS

Det skulle göra det mer troligt att Riksbanken svarar med räntesänkningar och eventuellt även ökade tillgångsköp, men Nordea tror även att regeringen skulle behöva agera i ett sådant scenario.