Finansinspektionen har ställt topparna mot väggen om misstänkt penningtvätt, avslöjar hemlig skrivelse.

ANNONS

Det här uppger SvD Näringsliv, som tagit del av den hemliga dokumentationen från FI efter en serie platsbesök på Swedbank och Wallenbergsfärens husbank SEB efter SVT Uppdrag gransknings tidigare avslöjande om storskalig misstänkt penningtvätt i Swedbanks baltiska filial.

Finansinspektionen har denna gång genomfört sina granskningar mot de svenska storbankerna tillsammans med finansinspektionerna i Lettland, Estland och Litauen, vilket aldrig tidigare skett, och detta har enligt tidningen resulterat i en rad avstämningsskrivelser på totalt 140 sidor mot vad som normalt brukar vara två skrivelser på omkring 30 sidor, framgår det liksom att 18 banktoppar frågats ut – tio från Swedbank och åtta från SEB.

Det här är första delen av FI:s granskning mot bankerna gällande misstänkt penningtvätt. Nästa steg är att Swedbank och SEB ska kommentera och komplettera materialet och senast i början av 2020 kommer FI, enligt SvD, att presentera vad man kommit fram till och eventuellt vidta åtgärder mot bankerna i form av sanktioner och andra straff.

ANNONS
ANNONS